Energetisch solliciteren


‘Energetisch Solliciteren’, solliciteren vanuit energetisch perspectief

Iedereen weet hoe moeilijk het kan zijn om te een baan te vinden. Zeker in deze tijden. Ik weet het uit eigen ervaring. We hebben er allerlei verklaringen voor.

  • Het is de leeftijd.
  • Het is mijn ervaring.
  • Het is mijn sekse.
  • Het is mijn certificering.

In dit schrijven wil ik een andere tactiek aanbieden om jezelf een plek op de arbeidsmarkt te verschaffen, namelijk ‘Energetisch Solliciteren‘.

Heb je er wel eens gedacht aan de kwaliteit van je energieveld?

Tijdens de ‘Sollicitatiecursus’ – die ik van het UWV aangeboden kreeg – was het eerste wat aan bod kwam ‘Traumaverwerking’ met het doel om na deze fase creatief met nieuw elan weer te gaan solliciteren. En dat is goed! Maar …

.. hoe verder als het ondanks dat toch niet lukt? Waar krijg je dan energie van als je totaal energetisch aan de grond zit, ondanks de wel-bedoelde traumaverwerking?

Je zult eerst met jezelf aan de slag moeten om jezelf weer ‘Energetisch gezond‘ te voelen.

De definitie van ‘Energetisch gezond voelen’ is, “in staat zijn je lichaam weer aan te voelen alsof er het een schild van energie uitstraalt, alsof er een aura van energie het lichaam omgeeft.

Energieschild

Energieschild

Als niets anders werkt om je weer aan het werk te krijgen, bereid je dan voor door aan je energieschild te werken. Mogelijk werkt het net als een magnetisch veld. Daar, voor jou om die baan te vinden die jou het beste past.

Sommige mensen hebben genoeg elan – geestdrift – om dit ‘schild’ automatisch te genereren, anderen zullen er echt aan moeten werken. Net zoals je eraan moet werken om een overmaat aan gewicht te verliezen.

“Ik kan mij nog goed herinneren. Het is 19 mei 1984 en mijn werk als ‘stedenbouwkundig tekenaar’  te Deventer was tot een eind gekomen. Ik was jong en vol Energie. Daarom ging ik naar het uitzendbureau (Randstad) en vond daar een baan bij het Rijks Computercentrum te Apeldoorn. Een werkplek die ik 25 jaar heb mogen invullen. [HS]”

Je kunt alleen positieve dingen creëren vanuit een positieve instelling, een positief gevoel, een positieve basishouding

Sinds kort – luisterend naar Esther ‘Abraham’ Hicks – houd ik mij tegenwoordig bezig met ‘Creëren van je eigen werkelijkheid’ op basis van de ‘Law of Attraction’. De kern van deze werkwijze is gebaseerd op “de opdracht om je zelf in een positieve instelling – attitude – te brengen van waaruit alle positieve intenties zich MOETEN manifesteren“.

Maar hoe doe je dat dan?!

Vanochtend werd ik wakker met een sterke input om een ‘energetisch schild’ te voelen om mijn lichaam. Het is vanuit deze impuls dat ik deze weblog schrijf.

Het is mijn intentie om anderen – ook jou – aan te zetten bewust te gaan creëren of het nu werk, geld, relatie, informatie, situatie.

Behavioral filters (People, Places, Things, Information, and Activity). [NLP]

De procedure voor het ‘ENERGETISCH SOLLICITEREN’

Stap 1. Houd je bewust bezig met het schild .. te genereren, aan te voelen, voeding te geven.
[P.S. Ik ben benieuwd of dit het ‘ei van Columbus’ is.]

Stap 2. Eenmaal bewust van dit schild – Esther ‘Abraham’ Hicks zou het misschien de ‘high-flying disc’ noemen – ga je ervaren of deze hypothese hout snijdt.

Ik ben zelf wars van dingen manifesteren die ik graag denk te willen. Ik wil deze hypothese testen door mij te alliëren met The-Source-I-am-Born-With [TSIABW]. Het is mijn stelligste overtuiging dat TSIABW het beste met mij voor heeft en dat het mij brengt waar ik het beste ingezet kan worden.

Stap 3. Controleren of het schild nog stand houdt en bewust worden van wat gemanifesteerd wordt.

Uitnodiging om actief te gaan solliciteren

Ik nodig je uit om deel te nemen aan dit experiment ‘Energetisch Solliciteren’ zelf aan den lijve te ondervinden. Je hebt niets te verliezen en kan alleen maar een betere leefsituatie creëren. Een leefsituatie waarvoor je áltijd zelf verantwoordelijk bent.


Huib Salomons – Practitioner Gespecialiseerde Kinesiologie

http://hshere23.wordpress.com/2014/03/26/prepare-yourself-energetically-before-you-apply-for-a-job/

About quinten

Practitioner of Specialized Kinesiology, The Netherlands
This entry was posted in abraham hicks, energetisch solliciteren and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s