Chronsiche Vermoeidheid (CVS); een vitamine B12-tekort?


———————————

CVS in een historisch overzicht

—————————————————
Algemeen Dagblad, april 2003

Resultaten van onderzoek naar Chronische Vermoeidheid:
Ruim 40% van de 15- tot 65-jarige last heeft van vermoeidheid.
100.000 mensen lijden aan onverklaarde chronische ernstige vermoeidheid
– waarvan 30.000 aan Myalgische Encephalomyelitis (ME) of het Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS).
Ruim 1.5 miljoen Nederlanders hebben een vitamine B12 tekort.
16% Van alle huisartsbezoeken gaan voornamelijk over vermoeidheid.
Bij ruim 62.000 patiënten komt de chronische vermoeidheid voor in samenhang met een lichamelijke ziekte.

In mei 2005 werd als resultaat van een vervolgonderzoek gepubliceerd:
– Ruim 1/3 van de bevolking die last heeft van ernstige of minder ernstige vermoeidheid.

Feit, steeds meer mensen blijken vermoeid! Is dat niet verontrustend?.

Vermoeidheid in een historisch overzicht

Ernstige onverklaarbare vermoeidheid bestaat al eeuwen. In 1750 beschrijft Sir Richard Manningham -verloskundige- voor het eerst een ziektebeeld “Febricula”of “Little Fever” waarvan de symptomen overeenkomen met die van het Chronisch Vermoeidheid Syndroom.
Dat men “sterker” werd door het eten van lever was een observatie uit die tijd. Zo ook dat het een gunstige invloed had op bloedarmoede en het zenuwstelsel.

Noot: Men weet nu dat in leverweefsel vitamine B12 wordt opgeslagen.

George Beard -neuroloog- formuleert in 1869 voor het ziektebeeld “Neurasthenie” (letterlijk zwak zenuwstelsel). Een ziektebeeld met symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Het raakt even in de vergelheid maar duikt later op onder de naam “Effort Syndroom”, ook wel “Da Costa’s Sydroom” genoemd. Tegenwoordig wordt de term weer gebruikt.

Al sinds 1930 zijn er meldingen van epidimieën van Chronische Vermoeidheid. Een groep soldaten of een groot deel van het personeel van een ziekenhuis werd getroffen. De artsen en verpleegkundigen ondervonden symptomen als “plotselinge koorts, spierpijn en hoofdpijn, gevolgd door een langere periode van vermoeidheid” in dergelijke mate dat ze epidemische van aard waren. Hiervoor werd geen medische verklaring gevonden. De arts Sir Donald Acheson verbond de naam “ME” in 1956 aan een epidemie onder het ziekenhuispersoneel van het Londense “Royal Free Hospital”.

Noot: Er is sprake van een epidemie als het aantal nieuwe gevallen het normaal geachte aantal overtreft.

Rond 1980 wordt geopperd dat het Epstein-Barr virus -veroorzaker van de Ziekte van Pfeiffer- verantwoordelijk is voor het ontstaan van het chronische Vermoeidheid Syndroom.

Noot: Een dergelijk verband is uiteindelijk onvoldoende aangetoond.

In 1988 beschrijft Holmes -internist- als eerste het ziektebeeld “Chronisch Vermoeidheid Syndroom”. De criteria zijn in 1994 aangepast door Fukuda -internist- voor het Internationaal erkende Committee of Disease Classification (CDC) te Atlanta (USA).

Noot: The World Health Organisation heeft het syndroom officeel erkend.

In 1999 is ME/CVS als Medisch Arbeidsongeschiktheid Criterium (MAO) erkend door de Tweede Kamer. Zij hebben dit vastgelegd door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). In maart 2005 is op verzoek van de minister van Volksgezondheid door de Nederlandse Gezondheidsraad het rapport uit over ME/CVS verschenen.

Noot: In dit rapport wordt het bestaan van ME/CVS als ziekte volmondig erkend. Ook wordt de noodzaak tot financiering van verder onderzoek, ook naar lichamelijke factoren, benadrukt.

In de 21 eeuw wordt ME/CVS door menigeen nog steeds als “modeziekte” gezien. De geschiedenis lijkt zich wat dat betreft te herhalen. Ondanks de talloze bewijzen van lichamelijke afwijkingen welke door steeds meer onderzoekers gerapporteerd worden.

Chronische Vermoeidheid! Wat is er toch aan de hand?
– Worden we moe door de informatie die we tot ons krijgen via de media?
– Is het door de drukte van de 24-uurs economie waadoor we ons laten meeslepen?
– Is het toe te schrijven aan de belasting van milieuvervuiling op ons afweer- en immuunsysteem?
– Willen we te veel?
– Moeten we te veel?

Chronische vermoeidheid; wat is het?

De diagnose van Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) kan alleen worden gesteld als alle andere mogelijke oorzaken van vermoeidheid zijn uitgesloten en jij als patiënt bovendien voldoet aan de CDC criteria voor Chronisch Vermoeidheid Syndroom. Want als patiënt met ernstige vermoeidheidsklachten zal je eerder ontdekken dat er vele verklaringen kunnen zijn voor de beleving van jouw chronische vermoeidheid. Zo kan het zijn dat je helemaal geen Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) hebt. Mogelijk een andere beter behandelbare ziekte of aandoening zoals bijvoorbeeld een candida-infectie of een schildklierdeficiëntie of HPU.

De CVS-aandoening wordt gekenmerkt door:
– chronische, abnormale vermoeidheid en spierpijn,
– soms gecombineerd met een verminderde geheugenfunctie en
– emotionele labiliteit.

En als de vermoeidheid niet meer overgaat door rust noemt men Chronisch Vermoeidheid Syndroom ( CVS). Ook wel Myalgische (pijnlijke spieren) Encephalomyelitis ( ME): verspreide ontsteking van de hersenen en ruggenmerg. Echte ontstekingen zijn nooit aangetoond. Voor de praktijk spreken we daarom van ME/CVS.

Het is zeker géén psychische ziekte. Wél kunnen bij sommige patiënten, door het lijden aan de ME/CVS, psychische klachten als een depressie ontstaan. Dit gebeurt bij veel chronische ziektebeelden.

Is er wat te doen aan Chronische Vermoeidheid?

K1-Kickbokser: R.S.: “Reeds eerder heb ik u telefonisch gesproken via mijn trainer. Ik zat toen vlak voor een wedstrijd en heb op basis van uw en zijn advies uw 12BWell zuigtabletten gebruikt (met succes). Ik vond het een wonder dat ik die partij kon vechten en heb daarom – na een electronisch consult- een nieuwe bestelling12BWell zuigtablettengedaan. Ik ben nu dus bezig met mijn tweede ‘kuur’, en moet zeggen dat ik steeds enthousiaster begin te worden. Alleen in de periode tussen deze kuren heb ik mij een tijdje erg slecht in mijn vel gevoeld (ook slapeloosheid), en ik weet niet goed waar dat aan lag… Toch begin ik er meer en meer van overtuigd te worden dat er positieve effecten aan dit medicijn zitten. In ieder geval heb ik gisteren wederom een partij winnend mogen afsluiten!”

Dhr. E.: “Mijn vrouw en ik zijn met de 12BWell zuigtabletten begonnen. We zijn nu drie dagen bezig, ik wil het niet echt geloven, en me kritisch opstellen, maar we hebben de indruk dat de positieve effecten nu al merkbaar worden. De eerste dagen hadden we beiden wat hoofdpijn, klopt dat? Kun je ons nog zo’n doosje 12BWell zuigtabletten sturen om de ‘kuur’ van een maand af te maken?”

Vitamine B12-tekort; een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid?
Een vitamine is een stof die onmisbaar is voor het menselijk lichaam. De normaal benodigde vitamine B12 bedraagt 2,8 microgram per dag en komt alleen voor in dierlijke produkten als vis, vlees, kaas en melk. Maar met name in lever. Bij de behandeling van moeheid is een opmerkelijke rol weggelegd voor een zeer hoge dosis vitamine B12 in de vorm van hydroxocobalamine.

Van de wel vijf verschillende soorten B12 heeft Wijlhuizen -internist- voor de speciale 12BWell vorm gekozen die een zuiverende werking heeft bij vergiftiging met zware metalen.

Uit onderzoek is gebleken dat …
– een hoge dosis vitamine B12 een pijnstillende werking heeft en
– even effectief kan zijn bij bestrijding van pijnklachten als indometacine dat behoort tot de categorie ontstekingsremmers (NSAID’s), waartoe ook ibuprofen en naproxen behoren. … lees meerhttp://www.vaakmoe.nl/?Wat+is+12BWell%3F&lng=nl)

============
CVS historisch overzicht (http://www.vaakmoe.nl)
Chronische vermoeidheid (http://chronische-vermoeidheidssyndroom.pilliewillie.nl/)
CVS forum (http://www.candida-fibromyalgie-hypoglycemie-chronische-vermoeidheid-me.nl/forums/index.php?c=9)
Definitie CVS (http://lotgenotenfibromyalgie.nl/CVS-ME/Wat_is_cvs_me.html)
12Bwell-zuigtablet (http://www.vaakmoe.nl)

Advertisements

About quinten

Practitioner of Specialized Kinesiology, The Netherlands
This entry was posted in 12Bwell zuigtablet, homocysteïne, wijlhuizen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Chronsiche Vermoeidheid (CVS); een vitamine B12-tekort?

  1. Hallo, Bedankt voor het leiden van mij om je Blog van een reactie achtergelaten op mijn blog, een aantal grote dingen hier, zal toevoegen aan de favorieten, Nogmaals bedankt!

    ziekte van pfeiffer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s